• doan.hakhaco@gmail.com
  • (+84) 0904 230 236 - 0969 895 898
 • TOGETHER WE GO FURTHER

   

  Facilities and human resources are the most two essentials factors for operating a manufacturer, and HAKHACO believes that the human factor plays the very first important role.

   

  So, HAKHACO want to create a strong, successful corporation from each strong individual. Together, we not only work hard, connect and support each other but we share the enjoyable moments as family members.

  We believe that, if we try hard, TOGETHER WE GO FURTHER!

   

   

  Trang thiết bị vật chất và nguồn nhân lực là hai yếu tố tiên quyết cho mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, và HAKHACO tin rằng yếu tố con người đóng vai trò then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp.

   

   

  Vì vậy, ở HAKHACO, chúng tôi muốn tạo ra sức mạnh tập thể thật lớn mạnh từ mỗi cá nhân. Chúng tôi không chỉ kết nối, chia sẻ và nỗ lực trong công việc mà chúng tôi còn gắn kết, sẻ chia những nụ cười và yêu thương nhau như một gia đình.

   

  Trải qua nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và vận hành nhà máy , đội ngũ nhân lực HAKHACO luôn giữ vững tinh thần cùng nhau “BỨT PHÁ ĐỂ VƯƠN XA” để công ty ngày càng có những bước đi xa hơn nữa!!!

   

  Cùng theo dõi những game outdoor thú vị và những khoảnh khắc vui vẻ của đội ngũ nhân viên HAKHACO trong buổi teambuilding tháng 6 vừa qua tại đây:

   

   

  TOGETHER WE GO FURTHER

   

  Facilities and human resources are the most two essentials factors for operating a manufacturer, and HAKHACO believes that the human factor plays the very first important role.

   

  So, HAKHACO want to create a strong, successful corporation from each strong individual. Together, we not only work hard, connect and support each other but we share the enjoyable moments as family members.

  We believe that, if we try hard, TOGETHER WE GO FURTHER!

   

   

  Trang thiết bị vật chất và nguồn nhân lực là hai yếu tố tiên quyết cho mọi hoạt động của doanh nghiệp sản xuất, và HAKHACO tin rằng yếu tố con người đóng vai trò then chốt trong sự thành công của doanh nghiệp.

   

   

  Vì vậy, ở HAKHACO, chúng tôi muốn tạo ra sức mạnh tập thể thật lớn mạnh từ mỗi cá nhân. Chúng tôi không chỉ kết nối, chia sẻ và nỗ lực trong công việc mà chúng tôi còn gắn kết, sẻ chia những nụ cười và yêu thương nhau như một gia đình.

   

  Trải qua nhiều năm kinh nghiệm sản xuất và vận hành nhà máy , đội ngũ nhân lực HAKHACO luôn giữ vững tinh thần cùng nhau “BỨT PHÁ ĐỂ VƯƠN XA” để công ty ngày càng có những bước đi xa hơn nữa!!!

   

  Cùng theo dõi những game outdoor thú vị và những khoảnh khắc vui vẻ của đội ngũ nhân viên HAKHACO trong buổi teambuilding tháng 6 vừa qua tại đây:

   

   

  popup mail